Introducció per als candidats a cantaires del cor veus.kat

El cor Veus.kat té unes característiques i objectius concretades en els seus estatuts, i que tots els seus membres han de respectar. Si algú els vol llegir pot trobar-los al nostre web però bàsicament es resumeixen en els següents punts:

  1. Veus.kat és una associació sense ànim de lucre i per tant els ingressos que es puguin aconseguir mitjançant concerts, subvencions, etc, estaran destinats bàsicament a mantenir la pròpia infraestructura, adquirir material, vestuari, alguns sopars...Així doncs, els cantaires no rebran cap remuneració econòmica per la seva participació en les activitats del cor.

  2. Veus.kat està dirigida per una Junta formada per membres de l’associació, escollits en assemblea per la resta de membres. Qualsevol cantaire/soci en pot formar part. Les decisions de la junta són inapel•lables.

  3. La idea del cor és anar fent diversos tipus de repertoris, tots ells relacionats amb la música moderna i el jazz. L’objectiu és oferir a qui ens contracti diverses opcions musicals per escollir.Tenim ja un repertori de Gospel, i actualment estem desenvolupant un repertori de Música Pop, però en el futur es podria fer un repertori de Soul, Música Llatina o de Jazz... No és requisit obligatori tenir coneixements musicals, tot i que seria interessant el fet de tenir-ne.

  4.  Veus.kattradueix les lletres de les cançons al català, per tal de facilitar la memorització als cantaires i la comprensió al públic, i alhora fer país.

  5. Tot i ser un cor no-professional, s’intenta assolir una qualitat musical semi-professional, i és per això que la assistència als assajos és OBLIGATÒRIA. Si una persona, de manera continuada incompleix aquesta o altres normes de convivència, la Junta pot prendre la decisió de donar-la de baixa. Així doncs, cal pensar-se mot bé la incorporació al cor; si algú considera que la feina, família, altres activitats (teatre, esport...), la “champions”, etc no li permetran assistir amb regularitat als assajos i/o actuacions (normalment en cap de setmana), caldrà que ho valori abans de demanar la seva incorporació al grup.

  6. Els assajos del cor es faran a l’Auditori de Lleida, actualment els dimecres a les 21h. Extraordinàriament, pot convocar-se algun assaig un segon dia o en cap de setmana, per tal de preparar alguna actuació especial.

  7. El cor està format per un gran nombre de cantaires, alguns dels quals faran de solistes en alguna cançó. Tot i que tothom pot arribar a fer de solista en algun moment, seran els directors musicals, qui decidiran quins cantaires faran de solista, en funció de les seves característiques vocals i les necessitats de la cançó. Es molt possible que alguns cantaires no arribin a cantar mai com a solistes...i cal estar preparat/da per acceptar-ho.

  8. Per ser membre del cor cal fer-se soci de l’associació. Això dóna dret a votar en les consultes assembleàries i a ser escollit com a membre de la Junta. Hi ha una quota d’admissió de soci de 50 € i una quota anual reduïda en funció del ingressos del cor (actualment 20€).